Общи условия

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Геит Инженеринг ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина, намиращи се на: www.kool.bg.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези Общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите Общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

ДЕФИНИЦИИ:

 • НИЕ, ПРОДАВАЧЪТ, ДРУЖЕСТВОТО: Гейт Инженеринг ЕООД с адрес на управление: гр. София, Пощенски Код 1113, бул. Шипченски Проход 2, Зала Универсиада, вписано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК 175231036, тел.: 0897001400, e-mail: kool@kool.bg.
 • ЗЗП: Закон за защита на потребителите.
 • ЗЗЛД: Закон за защита на личните данни.
 • ЗПУ: Закон за пощенските услуги.
 • САЙТ: уебсайта находящ се на www.kool.bg.
 • ОНЛАЙН МАГАЗИН: виртуалният магазин, намиращ се на: www.kool.bg, който предоставя възможността за закупуване на стоки през интернет.
 • ПОЛЗВАТЕЛ: лице, ползващо функционалностите на сайта.
 • КУПУВАЧ: физическо или юридическо лице, извършващо покупка на стока от онлайн магазина.
 • ПОТРЕБИТЕЛ: потребител по смисъла на ЗЗП.
 • ЛИЧНИ ДАННИ: лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").
 • СИСТЕМА: абонамент на Дружеството за платформа за онлайн магазин от Gombashop с доставчик Гомба ООД: www.gombashop.bg.
 • КУРИЕР: куриерските услуги за доставки на стоки, осъществявани от Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД: www.rapido.bg.
 • НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ: наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ: настоящите Общи условия.

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

 • Сайтът може да бъде разглеждан свободно, без да е необходима регистрация.
 • Регистрацията е необходима само за ползването на определени функционалности и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационната форма, която се намира в този ЛИНК.
 • Кликнете върху линка "Регистрирай се" и в появилия се прозорец въведете Вашия email, както и кода от картинката.
 • На посоченият от Вас email ще получите линк за потвърждение на Вашата регистрация.
 • Кликнете върху него и ще бъдете пренасочени към Вашия потребителски профил в сайта.
 • Еmail-ът, който сте посочили по-горе е Вашето потребителско име за използване на сайта.
 • В таб-а "Редакция на профила" въведете желаните от Вас данни.

 

ПРОДУКТИ:

 • От онлайн магазина могат да бъдат поръчвани и закупувани само продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата.
 • Възможно е преди или по време на поръчката наличността на поръчвания продукт да е свършила.
 • В такива случаи ще се свържем с Купувача, за да го информираме за съответните възможности.
 • Цялата информация, касаеща публикуваните на сайта продукти: описания, снимки, технически данни, гаранционни условия, начин на употреба и други, е предоставена от съответния производител.
 • Ние не носим каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, както и печатни грешки.

 

ЦЕНИ:

 • Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • Запазваме си правото, без предупреждение, да ги променяме по всяко време.
 • Посочените цени не включват доставка до Купувача.

 

ПОРЪЧКИ:

 • Поръчки могат да правят само ползватели, които са приели Общите условия.
 • За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата, описана по-долу:

 

ПЛАЩАНИЯ:

 • Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните начини:
 1. Наложен платеж;
 2. Банков превод.
 •  Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
 • При доставка с плащане чрез "Наложен платеж" Купувачът получава от куриера фактура и/или касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставка.
 • Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

 

ДОГОВОР:

 • Договорът за продажба от разстояние между Продавачът и Купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Продавача.
 • Потвърждаването на сключен с Дружеството договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от Купувача електронна поща.

 

ДОСТАВКИ:

 • Доставката на поръчани от онлайн магазина продукти се извършва само до адреси на територията на Република България.
 • Куриер за всички доставки е РАПИДО: www.rapido.bg.
 • Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на Купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.
 • Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
  1. За стоки поръчани до 16.00 часа: до 2 работни дни за градовете, в които РАПИДО има офис.
  2. За стоки поръчани след 16.01 часа, както и за градовете, в които РАПИДО няма офис: до 3 работни дни.
 • Цената на куриерската услуга за поръчка на стойност до 49.95 лв. с ДДС е 4.95 лева с ДДС.
 • Доставката на поръчка на стойност над 50.00 лв. с ДДС е безплатна.
 • Всяка пратка е застрахована от Продавача в пълния размер на стойността на поръчаните продукти.
 • Всяка практа е с включена такса за наложена платеж, платена от Продавача.
 • Възможно е по желание на Купувача доставката да бъде извършена и с куриер, различен от РАПИДО
 • В такива случаи цената за доставката, застраховката и таксата наложен платеж са изцяло за сметка на Купувача по текущия ценоразпис на съответния избран от Купувача куриер, независимо от стойността на поръчката!
 • В такива случаи Продавачът не гарантира сроковете на доставка, посочени по-горе!
 • Продавачът си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира Купувача, да удължава посочените срокове за доставка, когато куриерът, извърващ доставката, е публикувал на сайта си предупреждения за възможни забавяния в доставките.
 • При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Продавача и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.
 • При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Продавача и/или куриера, Договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Продавачът задържа всички заплатени от Купувача суми.
 • Посоченото в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Продавачът и/или куриера не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

 

РЕКЛАМАЦИИ:

 • Купувачът е длъжен незабавно да прегледа стоката при получаването й и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.
 • Ако Купувачът не направи това, вещта се смята за одобрена, като Купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
 • Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
 • Адрес за жалби в писмена форма: Гейт Инженеринг ЕООД, София 1113, бул. Шипченски Проход 2, Зала Универсиада.
 • Адрес за жалби по телефон и email: тел.: 0897001400, e-mail: kool@kool.bg.
 • Телефон за техническа поддръжка: 0897001400.

 

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ:

 • На основание чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от Договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.
 • Правото на отказ може да бъде упражнено само ако Потребителят е представил на Продавача стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.
 • Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, можете да нaмерите ТУК.
 • Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да намерите ТУК.
 • В случай на упражнено право на отказ от Договор от разстояние: Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Продавача, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (последна актуализация: 23 Май 2018):

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Настоящата Политика за защита на личните данни обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или обработваме Вашите данни. Политиката за защита на личните данни ни позволява да осигурим високо ниво на защита на всички ползватели на www.kool.bg.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в базата данни на Гейт Инженеринг ЕООД („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни.

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ:

 • Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в игра и други, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, e-mail, предпочитан начин на комуникация или друга информация.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура и или товарителница, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме, за да Ви изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
 • В случай, че сте заявили съгласие, ние обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие може да бъде оттеглено от Вас по всяко време.
 • В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (игра, томбола и други) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

 

РАЗКРИВАНЕ ПРЕДИ ТРЕТИ СТРАНИ:

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (куриерски компании, сервизни фирми, застрахователи и други) или на компетентните органи.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, Вашата лична информация, която споделяте, то тя е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

 

ЦЯЛОСТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 

ПРАВА НА СЪБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до: kool@kool.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

"БИСКВИТКИ" (COOKIES):

Бисквитките или Cookies са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

ГАРАНЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:

 • Всички публикувани на сайта и/или продавани в онлайн магазина продукти са със законова гаранция за съответствие на стоката с Договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
 • Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Потребителя, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
 • Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на Потребителската стока с Договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
 • Информация за правата на Потребителя, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК.
 • На телефон 0897001400 може да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, касаеща всеки продукт, публикуван на сайта и/или продаван в онлайн магазина.

 

ДРУГИ:

 • ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за съдържанието, безопасността и начините за събиране на лични данни на сайтовете, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт, като например: Facebook, Instagram, Pinterest и други.
 • Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които линковете препращат, се извършва изцяло на собствен риск и отговорност на Ползвателя.
 • В случаите, когато това е необходимо, Ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
 • С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изрично и безусловно се съгласява на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на сайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др.
 • Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време от линка "Желая да получавам имейли с промоции и новини", достъпен от акаунта на Ползвателя.
 • За некоректни Ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина може да бъде блокиран. Акаунтите на Ползватели, които нарушат условията за ползване на Сайта и Онлайн магазина, както и акаунти на Ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.