Доставки

ДОСТАВКИ:

 • Доставката на поръчани от онлайн магазина продукти се извършва само до адреси на територията на Република България.
 • Куриер за всички доставки е РАПИДО: www.rapido.bg.
 • Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на Купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.
 • Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
  1. За стоки поръчани до 16.00 часа: до 2 работни дни за градовете, в които РАПИДО има офис.
  2. За стоки поръчани след 16.01 часа, както и за градовете, в които РАПИДО няма офис: до 3 работни дни.
 • Цената на куриерската услуга за поръчка на стойност до 49.95 лв. с ДДС е 4.95 лева с ДДС.
 • Доставката на поръчка на стойност над 50.00 лв. с ДДС е безплатна.
 • Всяка пратка е застрахована от Продавача в пълния размер на стойността на поръчаните продукти.
 • Всяка практа е с включена такса за наложена платеж, платена от Продавача.
 • Възможно е по желание на Купувача доставката да бъде извършена и с куриер, различен от РАПИДО
 • В такива случаи цената за доставката, застраховката и таксата наложен платеж са изцяло за сметка на Купувача по текущия ценоразпис на съответния избран от Купувача куриер, независимо от стойността на поръчката!
 • В такива случаи Продавачът не гарантира сроковете на доставка, посочени по-горе!
 • Продавачът си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира Купувача, да удължава посочените срокове за доставка, когато куриерът, извърващ доставката, е публикувал на сайта си предупреждения за възможни забавяния в доставките.
 • При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Продавача и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.
 • При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Продавача и/или куриера, Договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Продавачът задържа всички заплатени от Купувача суми.
 • Посоченото в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Продавачът и/или куриера не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.